Implantologia

Un implant és un petit dispositiu artificial de titani que s'insereix a l'os maxil·lar superior i/o inferior.

És totalment biocompatible, s'uneix a l'os mitjançant el procés d'osteointegració i serveix com a suport per a les dents artificials, que faran les mateixes funcions que abans feien les dents naturals. Els implants es col·loquen amb una petita intervenció quirúrgica ambulatòria al centre dental.

Sempre és millor conservar les dents naturals, però en ocasions la dentadura està molt deteriorada o falten moltes peces. Aleshores, els implants són la millor opció per a recuperar la funcionalitat de les dents. El grau de rebuig d'un implant és mínim i aconsegueixen restaurar la salut i la bellesa de la boca, ja que s'assemblen molt a les dents pròpies.

Els implants són molt útils en cas de substitució d'una dent o quan hi ha grans espais entre les dents. També són una gran ajuda per aquelles persones que no suporten una dentadura amovible i fins i tot, es poden col·locar per estabilitzar-la en aquells casos en què la dentadura amovible no s'agafa bé o causa molèsties durant la masticació.

 

Al CENTRE DENTAL SABADELL, oferim la possibilitat de tornar a gaudir de nou d'aquelles dents que ja s'han perdut de la mà d'especialistes amb un alt grau de formació en el camp de la implantologia tant des de la vessant de la cirurgia com la restauradora; amb llarga experiència clínica i contrastada formació en constant actualització.