Odontologia Preventiva i Periodòncia

Prevenir és curar

Odontologia Preventiva

Sovint visitem la clínica dental només quan tenim una necessitat puntual com pot ser una càries, una fractura, dolor o alguna altre afectació que ens preocupa. Abans d’arribar a aquestes situacions és molt important realitzar revisions periòdiques per al nostre equip d’odontòlegs i higienistes dentals per tal de poder detectar aquelles lesions incipients que poden ser fàcilment tractades i corregides i, millor encara, per prevenir l’aparició d’aquestes.

Oferim un assessorament per a millora de la cura bucal amb l’ensenyament de tècniques de raspallat específiques per a cada cas, neteges dentals o bucals periòdiques par al manteniment d’una bona salut de les genives i treure les tincions que els aliments i altres substàncies poden provocar a les dents, fluoritzacions bucals per minimitzar el rics d’aparició de càries en aquells casos que es requereixi i segellats de fissures per als més petits que presenten també un risc de càries important.

  • Higiene Dental

  • Flouritzacions

  • Malalties de les genives

Periodòncia

Les genives també importen

La periodòncia és aquella especialitat de la odontologia que s’encarrega de diagnosticar i tractar les malalties de les genives, és a dir aquells casos en els que hi ha problemes com l’acumulament de carrall (“sarro”), sagnat i dolor de les genives, o aquestes han sofert una retracció important deixant exposat en boca una part important de l’arrel de la dent.

En aquest supòsit, a banda de la pèrdua d’estètica del somriure veient-se dents més llargues i espais foscos entre les dents, també poden aparèixer altres problemes com la sensibilitat dental als canvis de temperatura (sobretot al fred), i la mobilitat de les dents amb el risc de futura pèrdua de la peça, i el mal alè causat per tota la inflamació de les genives i el carrall present.

Oferim al nostre centre el tractament especialitzat d’aquestes afeccions per tal de poder conservar el màxim nombre d’anys possibles les dents naturals sense molèsties. A part de les neteges bucals, en ocasions convé realitzar lleugerament més invasions com raspatges de les genives o altre tractaments quirúrgics que realitzen sota anestèsics locals per tal que el pacient no pateixi cap molèstia durant el tractament.

Demani hora per a la seva consulta