Amb la informació que li proporcionarem a continuació Centre Dental Sabadell  vol que vostè conegui quina és la política de privadesa aplicada pel que fa a les seves dades personals.

El Centre Dental Sabadell  compleix tots els requisits establerts per la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals i totes les dades sota la nostra responsabilitat seran tractades d’acord amb les exigències legals, i es guardaran les degudes mesures de seguretat, tant tècniques com organitzatives, que en garanteixin la confidencialitat.

L’informem que les dades personals que ens faciliti seran incorporades a un fitxer, que està inscrit al Registre General de Protecció de Dades, i seran dedicades a les finalitats pròpies del Centre Dental Sabadell, relacionades amb el Centre Dental Sabadell.

Així mateix, l’informem que les seves dades personals no seran segmentades ni utilitzades amb altres finalitats que no siguin la mera informació dels serveis i de les activitats que Centre Dental Sabadell  ofereix i que pretenem que siguin de la seva utilitat.

A la nostra pàgina web no hi ha cap enllaç que permeti la comunicació de les seves dades a qualsevol altra entitat o empresa.

En cas necessari, pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-se per escrit a info@centredentalsabadell.com, indicant en l’assumpte: Política de Privadesa.

A més, l’informem que les seves dades podran ser utilitzades per fer-li arribar informació del seu interès. En el cas que vostè no desitgi que això sigui així, adreci’s a nosaltres mitjançant correu electrònic a l’adreça indicada anteriorment per comunicar-nos-ho.

Per tot això, entenem que en supòsit de facilitar-nos les seves dades vostè ens concedeix l’autorització expressa per realitzar-ne el tractament d’acord amb el que s’ha descrit més amunt i que, en qualsevol moment, vostè podrà revocar l’esmentada autorització.